Giải pháp về vốn và đầu tư cho doanh nghiệp SMEs & Startups

Giải pháp về vốn và đầu tư
cho doanh nghiệp SMEs & Startups

Hỗ trợ doanh nghiệp huy động nguồn vốn kịp thời để duy trì hoạt động kinh doanh, tư vấn sử dụng nguồn vốn hợp lý và trực tiếp đầu tư cho doanh nghiệp SMEs và Startups nhằm mang lại lợi nhuận tối đa phục vụ cho mục tiêu phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Đầu tư
Công ty SMEs

SME là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ít về mặt nhân sự lẫn nguồn vốn để kinh doanh, bên cạnh đó tỷ suất lợi nhuận của SME cao chiếm 30% – 53% tổng thu nhập GDP, giúp nhà đầu tư có mức sinh lời vượt trội và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Đầu tư
Startups

Startup có đặc tính đổi mới, sáng tạo và tiềm năng triển phát đột phá, chọn lựa hình thức đầu tư phù hợp sẽ giúp nhà đầu tư hạn chế các rủi ro có thể gặp phải, đồng thời tối đa lợi nhuận, và kỳ vọng tạo ra sự tăng trưởng đột phá trong tương lai.

Đầu tư
Bất động sản

Với đặc thù là một loại tài sản có giá trị giao dịch lớn, là loại hàng hóa có giới hạn và khan hiếm như hiện nay thì việc đầu tư vào bất động sản sẽ giúp nhà đầu tư duy trì dòng tiền ổn định, tăng thu nhập thụ động và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

Đầu tư
Chứng khoán

Với hình thức đầu tư linh hoạt và tính thanh khoản cao, nhà đầu tư có thể kỳ vọng mức lợi nhuận cao, đồng thời linh hoạt trong việc tiếp tục đầu tư hoặc kịp thời rút vốn bằng việc lựa chọn thời điểm mua bán phù hợp trên thị trường chứng khoán.

Dịch vụ tư vấn gọi vốn

Định giá
doanh nghiệp

Xác định giá trị của doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế, sức mạnh nội tại cũng như khả năng mang lại lợi nhuận trong tương lai giúp doanh nghiệp đưa ra mức giá hợp lý thành công thuyết phục các nhà đầu tư.

Lập hồ sơ gọi vốn theo giai đoạn

Lập hồ sơ gọi vốn cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh, làm nổi bật lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường giúp các nhà đầu tư nhanh chóng quyết định đầu tư.

Tiếp cận nhà đầu tư và gọi vốn

Tư vấn chọn lựa nhà đầu tư và xác định số vốn cần để phát triển hoạt động kinh doanh, đưa ra cách thức tiếp cận, thuyết phục và gây chú ý đến nhà đầu tư, tăng khả năng gọi vốn thành công cũng như khai thác hiệu quả các giá trị của nhà đầu tư.

Tư vấn sử dụng vốn hiệu quả

Tư vấn doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn hiệu quả, phân bổ vốn phù hợp cho từng hạng mục công việc, chi tiêu đúng và dừng lại những khoản chi tiêu không phù hợp trong kinh doanh nhằm nâng cao tỷ suất sinh lợi và tăng tốc độ luân chuyển nguồn vốn.

Quỹ đầu tư doanh nghệp SMEs & Startups

Nghiên cứu
doanh nghiệp

Bess Investment sẽ nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động kinh doanh về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh cũng như đánh giá về nguồn lực hiện tại và tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Lập danh sách danh mục đầu tư

Dựa vào kết quả nghiên cứu để đưa ra danh sách các danh mục đầu tư phù hợp với hoạt động kinh doanh cũng như nguồn lực của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo từng hạng mục đầu tư đều có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Tư vấn chọn lựa danh mục đầu tư

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động đầu tư, làm cơ sở ra các quyết định đầu tư hiệu quả, tạo bước đà cho doanh nghiệp phát triển đa dạng hóa danh mục đầu tư đồng thời giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tạo dòng doanh thu thụ động.

Quản lý danh mục đầu tư

Theo dõi, phân tích và kiểm soát các danh mục đầu tư giúp doanh nghiệp quản lý tài sản thông qua các báo cáo định kỳ cũng như đưa ra định hướng đúng đắn về những cơ hội đầu tư nhằm mục đích tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Liên hệ

Bess Investment

Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tài chính, gọi vốn và trực tiếp đầu tư dành cho doanh nghiệp SMEs và Strartups, đảm bảo rủi ro tối thiểu, lợi nhuận tối đa và tăng cường tốc độ phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.